Asociación Cultural y Deportiva "XUNGALU"

¿Qúen somos?

A asociación cultural e Deportiva "XUNGALU", é unha asociación privada con personalidade xurídica e capacidade de obrar, integrada por persoas físicas, que teñen como obxeto principal ou exclusivo, a práctica de actividades culturais e deportivas por funcionarios da Xunta de Galicia na provincia de Lugo, sen ánimo de lucro e inscrita no Rexistro de Asociacións Deportivas e Deportistas de Galicia, co número 5.869

Idea inicial

Este proxecto parte de unha idea surxida por varios funcionarios da Xunta de Galicia na provincia de Lugo, co visto bó da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia.

Punto de partida e obxetivos

Levaranse a cabo actividades deportivas e culturais, así como outras actividades e cursos que se acorden por parte da Xunta Directiva da Asociación.

Exemplos de actividades deportivas serán:

 • Atletismo
 • Bádminton
 • Golf
 • Natación
 • Tenis
 • Piragüismo
 • Vela
 • Aeróbic
 • Actividades Subacuáticas
 • Montañismo
 • etc

Exemplos de cursiños son:

 • Coro
 • Teatro
 • Gaitas
 • Cerámica
 • Cociña
 • Encaixe de Bolillos
 • etc

 Outras actividades serán:

 • Viaxes
 • Concertos de Música
 • Bailes de Salón
 • etc

O noso patrón

Na honrra das Salesas, sé do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia, acordouse celebrar o día de San Francisco de Sales, no mes de Xaneiro, como patrón da Asociación.

¿Tés un establecemento comercial?

Une o teu negocio á maior rede de difusión comercial de Lugo.

Para comenzar o proceso, completa o formulario de solicitude de alta.

Solicitude de alta

¿Queres ser socio?

¿Queres ser socio de XUNGALU?. Consegue o teu carnet de socio, participa nas actividades e aproveitate de descontos nas túas compras.

Instruccións

Contacta Connosco

Por cualquera de éstos medios

Tfn: (+34) 982 294 528 
Tfn: (+34) 982 294 566 
Fax: (+34) 982 294 452
website: www.xungalu.org
eMail: contacto@xungalu.org
Enderezo: Ronda da muralla, 70 - Lugo

Formulario de Contacto

Login en XUNGALU